OZNAM! OZNAM V dňa 22.12.2022 budeme čerpať dovolenku. V akútnych prípadoch zastupuje MUDr. Žáčok Roman, poliklinika Átrium Tel.: 02/20910218 V dňoch 27.-29.12.2022 ordinujeme 7,00-12,30h

Ako sa stať našou klientkou?

Pokiaľ sa rozhodnete – stačí zavolať!

  • Na telefónnom čísle 0944 555 100 si u sestričky dohodnite termín Vašej prvej návštevy a podpíšete „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ v našej ambulancii.
  • Na základe tejto dohody od nás dostanete žiadanku pre Vášho súčasného gynekológa o vyradenie z evidencie. Na základe tejto požiadavky, nám Váš súčastný lekár zašle Vašu zdravotnú dokumentáciu. Dokumentáciu však radi vyžiadame za Vás!
  • Po obdržaní Vašej zdravotnej dokumentácie a vyradení z evidencie sa stávate klientkou našej ambulancie.

Ak nemôžem prísť?

Pokiaľ sa na dohodnutý termín vyšetrenia nemôžete dostaviť, oznámte nám to VÝLUČNE telefonicky na naše telefónne číslo 0944 555 100.

Ak mám akútny zdravotný problém?

Pacientky s akútnym zdravotným problémom sa nemusia objednávať, prosíme Vás však vopred zavolať. Zneužitie akútnych ťažkostí na prednostné objednanie je voči ostatným objednaným pacientkám neseriózne.