OZNAM! Z dôvodu mimoriadnej situácie, v záujme zabránenia šírenia vírusu COVID -19 a ochrany zdravia svojich pacientok a zamestnancov od dňa 27.3.2020 do odvolania dochádza k obmedzeniu pracovnej prevádzky gynekologickej ambulancie. Pracujeme denne od pondelka do štvrtku v čase od 8:00 do 12:00 hod.!!! Budú ošetrované len akútne neodkladné stavy a tehotné pacientky vyžadujúce pravidelné ošetrenie!!! Pri vstupe na ambulanciu je potrebné mať chránené ústa a nos ochranou maskou alebo inou ochrannou pomôckou!!! Ostatným pacientkam budeme k dispozícii telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie, recepty budeme odosielať elektronickou formou. Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme zdravie, pokoj, rozvahu a súdržnosť.

Frequently asked questions


How to become our client?

If you choose to - just call!

  • At telephone number 0944 555 100 for a nurse to arrange your first visit, date and sign an "Agreement for the provision of health care" in our clinic.
  • Under this agreement from us Request for your current gynecologist for deletion from the register. Following this request, your doctor will send us your medical documentation. We will request your documentation from your doctor of course
  • After receiving your medical records and disposal of records you become our client ambulance.

If you can not come?

If the agreed term tests can not attend, please call us exclusively on our telephone number 0944 555 100

If I have acute health problem?

Patients with acute health problems may not order, but please call in advance. Abuse of acute difficulty in ordering the priority over other patients neseriózne ordered.