OZNAM! Prosím, aby sa pacientky na preventívne prehliadky objednávali telefonicky alebo mailom. Nezabudnite na dátum poslednej menštruácie. Dňa 2.9.2020 ordinujeme zo zdravot.dôvodov do 13,00h. Dňa 3.9.2020 zastupuje v urgentných prípadoch MUDr.Vargová Miroslava v čase 15-16,30h. Poliklinika Ružinov

Contractual partners

 

We are contractual partner of helth insurace

 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava

IČO: 35 942 436
DIČ: 2022051130
IČ DPH: SK2022051130
Zákaznícka linka: 0800 150 150
Email: info@dovera.sk
Web: www.dovera.sk
Poisťovňa Union
Union zdravotná poisťovňa a.s.
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava

Zákaznícka linka.: Tel.: 0850 003 333
Email: union.direct@union.sk
Web: www.unionzp.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Ružová dolina 10
825 21 Bratislava 26

Sekretariát: 02 / 208 25 301
Zdrav. poist.: 0850 003 003*
Zdrav. starost.: 02 / 208 25 401
Web: www.vszp.sk